ضوابط و قوانین ساتبا

دوره آموزشی پی وی سولار – تهران – 14 و 15 شهریور 1398

ردیفنام شهرت
1محمدهادیحجت
2محمدجوادارحم
3جاسم قاسمی نژاد
4ابوذر تندرو
5شهرام قربانی
6روح الله عابدی
7حسین راسخ
8سعیدسعادتمندی
9سجاد سعیدی
10وحیدراست پور
11مجیدشهبازی
12امیدصادقی نجف آباد
13پریامنتظری
14محسن نبی نیا
15مصطفیجعفری
16ساماننوری
17سعیدخسرویان
18محمدجوادذهاب
19منصوره اکبری
20علی کاکایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *