ضوابط و قوانین ساتبا

دوره آموزشی پی وی سولار – تهران – 6 و 7 اردیبهشت 1397

ردیفنام شهرت
1 حسین بخشی
2عباس شکیبا
3ملیحه میری
4شیدا پزشکی نراقی
5علی اسمعیلیه
6امید وسمه 
7مهدی فتحی رضایی
8امرالله دهقان فارسی
9کاظمعلی پور
10حسینقادری وصال
11صائبشیبانی
12مهدیهعرب زاده ساحلی
13امینهاشمی زاده
14هادیباقری
15زهرهحریری
16حسینرستخیز
17همایونقهرمانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *