ضوابط و قوانین ساتبا

دوره آموزشی پی وی سولار – مشهد – 20 و 21 اردیبهشت 1397

ردیفنام شهرت
1ساسان عسگری
2سید محسنمدنی
3معراج کریمی
4مجتبیرنجبر
5امین خواجه رستمی
6فاطمه نیازی
7نعیم الدیننقردانی
8علیرضاموسایی
9نگارهپرورنده فریمانی
10کیانامحمدزاده
11مریم رجبی مشهدی
12مهدی عبداللهیان
13محمد مهدی نورزادیان
14وحید فرشته پور
15مرتضی عجم نیک رو
16اسماعیل صاحبکاری
17محسن خزاعی درح
18هدیعطایی علیزاده
19مسلمهجرتی
20جوادبلیاد
21رضا کروژده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *