ضوابط و قوانین ساتبا

دوره ارزیابی اقتصادی نیروگاه فتوولتاییک – تهران – 26 دی 1397

ردیفنام شهرت
1محمدقبرانی
2مازیار اسمنی
3امیر تیمور رستمی کمند
4غلام رضا توپچی
5وحید عزیزی زنجانی
6داودفارسی
7 حسین بخشی
8مجتبی جمالی
9مسعود بیطرفان
10شيما پورشاهيد
11سهیلایزد خواه
12علیرضاایزد خواه
13شکراللهقلی زاده مجاوری
14سید صمصام الدیننقوی چالشتری
15غلامرضامحمدیان سیچانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.