ضوابط و قوانین ساتبا

قوانین اتصال به شبکه نیروگاههای فتولتاییک

1- برای ظرفیتهای مختلف نیروگاهها ، مجوز اتصال به شبکه از طریق شرکتهای زیر خواهد بود :

ظرفیت نیروگاهشرکت صادر کننده مجوز
کمتر از 2 مگاواتشرکتهای توزیع نیروی برق
بین 2 تا 7 مگاوات شرکتهای توزیع نیروی برق با هماهنگی شرکتهای برق منطقه ای
بین 7 تا 25 مگاواتشرکتهای برق منطقه ای
بالاتر از 25 مگاوات شرکت توانیر

2- در صورتیکه متقاضی احداث نیروگاه با ظرفیت کمتر از 7 مگاوات ، درخواست اتصال به شبکه فوق توزیع را داشته باشد ، مجوز آن توسط شرکت برق منطقه ای مربوطه صادر خواهد شد.

3- پس از صدور پروانه احداث ، مطالعات مربوط به اتصال نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه سراسری ، توسط سرمایه گذار و یا مشاور انتخابی سرمایه گذار انجام و جهت اقدامات بعدی به آن سازمان ارسال خواهد گردید

4- معاون برنامه ریزی شرکت توانیر ، برق منطقه ای و یا شرکتهای توزیع موظفند که اطلاعات پایه شبکه را برای انجام مطالعات ، در اختیار سرمایه گذار و یا شرکت انتخابی سرمایه گذار مطابق قوانین و با رعایت مقررات مربوطه قرار دهند .

5- موارد لازم برای مطالعات اتصال به شبکه که در گزارش شرکت سرمایه گذار و یا مشاور انتخابی سرمایه گذار می بایست وجود داشته باشد از قرار زیر است :

1-5 بررسی وضعیت موجود و یا طرحهای آتی شبکه (شامل نیروگاه ، پست ، خط )

2-5 ارایه مشخصات واحدهای نیروگاه تجدیدپذیر اعم از مگاوار و مگاوات تولیدی هر واحد ، مولفه های الکتریکی واحد ها ، مشخصات سیستم های کنترلی و حفاظتی واحدها

3-5 برآورد بار شبکه سراسری بر اساس سال بهره برداری از نیروگاه

4-5 بررسی موقعیت نیروگاه و ارائه طرحهای اتصال نیروگاه به شبکه سراسری

5-5 مطالعات فنی شامل مطالعات پخش بار حداکثر ، میان باری شبکه و کم باری شبکه ، مطالعات پایداری گذرا ، مطالعات اتصال کوتاه

6-5 برای نیروگاههای فتوولتائیک مطالعات پایداری ولتاژ علاوه بر مطالعات پایداری گذرا باید انجام شود.

7-5 مطالعات اقتصادی بین طرحهای ارایه شده (با توجه به هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز هر طرح و همچنین هزینه جبران تلفات ) و پیشنهاد طرح نهائی اتصال نیروگاه به شبکه در جمع بندی گزارش با توجه به مقایسه فنی و اقتصادی طرحها

8-5 مطالعات مربوط به هارمونیک با توجه مشخصات نهایی واحد های نیروگاه جهت رعایت استانداردهای وزارت نیرو

تبصره : کلیه نیروگاههای محدود به ظرفیت انشعاب از دریافت مجوز اتصال به شبکه معافند به شرطی که استانداردهای مربوط به حد مجاز هارمونیکها و فلیکر را رعایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *