ضوابط و قوانین ساتبا

لیست دوره های فتوولتاییک

دوره های آموزشی پی وی سولار

گروه علمی و پژوهشی پی وی سولار ، بزرگترین برگزارکننده دوره های آموزشی سولار در سطح کشور است. امروزه صنعت فتوولتاییک جای خود را بعنوان یک صنعت پایه در زمینه…

لیست دوره های آموزشی پی وی سولار

تاکنون 1119 نفر در دوره های آموزشی اصول و مبانی طراحی سیستم های فتوولتاییک و آموزش نرم افزار PVsyst شرکت نموده اند . لیست دوره ها و اسامی فراگیران به…