ضوابط و قوانین ساتبا

ارزیابی اقتصادی نیروگاه فتوولتاییک

دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی نیروگاههای فتوولتاییک با نرم افزار رت اسکرین ۴ 🎓 مدرس ، مهندس محمدرضا زرگر کارشناس ارشد ساتبا تاریخ برگزاری : دوم مرداد ماه ( چهارشنبه )…