ضوابط و قوانین ساتبا

روش اجرایی مشارکت در احداث نیروگاه انشعابی

1 -هدف :هدف از تدوین این روش اجرایی ارائه راهکارهایی جهت تسهیل سرمایه گذاري در احداث نیروگاههاي مختص انشعاب میباشد.2 -دامنه کاربرد :دامنه کاربرد این روش اجرایی نیروگاههاي مختص انشعاب…

قوانین اتصال به شبکه نیروگاههای فتولتاییک

1- برای ظرفیتهای مختلف نیروگاهها ، مجوز اتصال به شبکه از طریق شرکتهای زیر خواهد بود : ظرفیت نیروگاه شرکت صادر کننده مجوز کمتر از 2 مگاوات شرکتهای توزیع نیروی…

صادرات برق تجدید پذیر

راهنمای سرمایه گذاری در نیروگاه تجدیدپذیر به منظور صادرات و یا فروش برق در ایران به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه تولید برق تجدید‌پذیر…

برق امید

مشترکین محترم در صورت تمایل به استفاده از سامانه‌های خورشیدی کوچک می‌توانند از مزایای طرح یارانه سود تسهیلات استفاده نمایند. برای نصب و اجرای مولد‌های خورشیدی کوچک مقیاس در قالب…