ضوابط و قوانین ساتبا

نرم افزار Retscreen 6.0.7

شما می توانید دیتابیس بزرگی ایجاد کنید و انواع پارامتر های دلخواه خود را وارد آن سازید تا برنامه به شما در تصمیم گیری ها کمک کند. اطلاعاتی نظیر معیارها،…

ارزیابی اقتصادی نیروگاه فتوولتاییک

دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی نیروگاههای فتوولتاییک با نرم افزار رت اسکرین ۴ 🎓 مدرس ، مهندس محمدرضا زرگر کارشناس ارشد ساتبا تاریخ برگزاری : دوم مرداد ماه ( چهارشنبه )…